ซีรีย์เกาหลี Empress Chun Chu ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน [พากย์ไทย]

ซีรีย์เกาหลี Empress Chun Chu ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน [พากย์ไทย]

หมวดหมู่ : Empress Chun Chu

แชร์ให้เพื่อนดู

ซีรีย์เกาหลี Empress Chun Chu
เรื่องย่อ : Empress Chun Chu ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน [พากย์ไทย]
เรื่องราวกล่าวถึงสภาวะที่บ้านเมือง ไม่สงบ เต็มไปด้วยศึกสงครามของเกาหลีโบราณ ตลอดจนการก้าวขึ้นสู่อำนาจของ ฮวางโบซูหญิงสาวที่ทะนงองอาจห้าวหาญจนกลายเป็นพระพันปีชอนชูซึ่งมีอำนาจล้น ฟ้า

ซีรีย์เกาหลี Empress Chun Chu ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน [พากย์ไทย]

Empress Chun Chu Ep.1-1
Empress Chun Chu Ep.1-2
Empress Chun Chu Ep.1-3
Empress Chun Chu Ep.2-1
Empress Chun Chu Ep.2-2
Empress Chun Chu Ep.2-3
Empress Chun Chu Ep.3-1
Empress Chun Chu Ep.3-2
Empress Chun Chu Ep.3-3
Empress Chun Chu Ep.4-1
Empress Chun Chu Ep.4-2
Empress Chun Chu Ep.4-3
Empress Chun Chu Ep.5-1
Empress Chun Chu Ep.5-2
Empress Chun Chu Ep.5-3
Empress Chun Chu Ep.6-1
Empress Chun Chu Ep.6-2
Empress Chun Chu Ep.6-3
Empress Chun Chu Ep.7-1
Empress Chun Chu Ep.7-2
Empress Chun Chu Ep.7-3
Empress Chun Chu Ep.8-1
Empress Chun Chu Ep.8-2
Empress Chun Chu Ep.8-3
Empress Chun Chu Ep.9-1
Empress Chun Chu Ep.9-2
Empress Chun Chu Ep.9-3
Empress Chun Chu Ep.10-1
Empress Chun Chu Ep.10-2
Empress Chun Chu Ep.10-3
Empress Chun Chu Ep.11-1
Empress Chun Chu Ep.11-2
Empress Chun Chu Ep.11-3
Empress Chun Chu Ep.12-1
Empress Chun Chu Ep.12-2
Empress Chun Chu Ep.12-3
Empress Chun Chu Ep.13-1
Empress Chun Chu Ep.13-2
Empress Chun Chu Ep.13-3
Empress Chun Chu Ep.14-1
Empress Chun Chu Ep.14-2
Empress Chun Chu Ep.14-3
Empress Chun Chu Ep.15-1
Empress Chun Chu Ep.15-2
Empress Chun Chu Ep.15-3
Empress Chun Chu Ep.16-1
Empress Chun Chu Ep.16-2
Empress Chun Chu Ep.16-3
Empress Chun Chu Ep.17-1
Empress Chun Chu Ep.17-2
Empress Chun Chu Ep.17-3
Empress Chun Chu Ep.18-1
Empress Chun Chu Ep.18-2
Empress Chun Chu Ep.18-3
Empress Chun Chu Ep.19-1
Empress Chun Chu Ep.19-2
Empress Chun Chu Ep.19-3
Empress Chun Chu Ep.20-1
Empress Chun Chu Ep.20-2
Empress Chun Chu Ep.20-3
Empress Chun Chu Ep.21-1
Empress Chun Chu Ep.21-2
Empress Chun Chu Ep.21-3
Empress Chun Chu Ep.22-1
Empress Chun Chu Ep.22-2
Empress Chun Chu Ep.22-3
Empress Chun Chu Ep.23-1
Empress Chun Chu Ep.23-2
Empress Chun Chu Ep.23-3
Empress Chun Chu Ep.24-1
Empress Chun Chu Ep.24-2
Empress Chun Chu Ep.24-3
Empress Chun Chu Ep.25-1
Empress Chun Chu Ep.25-2
Empress Chun Chu Ep.25-3
Empress Chun Chu Ep.26-1
Empress Chun Chu Ep.26-2
Empress Chun Chu Ep.26-3
Empress Chun Chu Ep.27-1
Empress Chun Chu Ep.27-2
Empress Chun Chu Ep.27-3
Empress Chun Chu Ep.28-1
Empress Chun Chu Ep.28-2
Empress Chun Chu Ep.28-3
Empress Chun Chu Ep.29-1
Empress Chun Chu Ep.29-2
Empress Chun Chu Ep.29-3
Empress Chun Chu Ep.30-1
Empress Chun Chu Ep.30-2
Empress Chun Chu Ep.30-3
Empress Chun Chu Ep.31-1
Empress Chun Chu Ep.31-2
Empress Chun Chu Ep.31-3
Empress Chun Chu Ep.32-1
Empress Chun Chu Ep.32-2
Empress Chun Chu Ep.32-3
Empress Chun Chu Ep.33-1
Empress Chun Chu Ep.33-2
Empress Chun Chu Ep.33-3
Empress Chun Chu Ep.34-1
Empress Chun Chu Ep.34-2
Empress Chun Chu Ep.34-3
Empress Chun Chu Ep.35-1
Empress Chun Chu Ep.35-2
Empress Chun Chu Ep.35-3
Empress Chun Chu Ep.36-1
Empress Chun Chu Ep.36-2
Empress Chun Chu Ep.36-3
Empress Chun Chu Ep.37-1
Empress Chun Chu Ep.37-2
Empress Chun Chu Ep.37-3
Empress Chun Chu Ep.38-1
Empress Chun Chu Ep.38-2
Empress Chun Chu Ep.38-3
Empress Chun Chu Ep.39-1
Empress Chun Chu Ep.39-2
Empress Chun Chu Ep.39-3
Empress Chun Chu Ep.40-1
Empress Chun Chu Ep.40-2
Empress Chun Chu Ep.40-3
Empress Chun Chu Ep.41-1
Empress Chun Chu Ep.41-2
Empress Chun Chu Ep.41-3
Empress Chun Chu Ep.42-1
Empress Chun Chu Ep.42-2
Empress Chun Chu Ep.42-3
Empress Chun Chu Ep.43-1
Empress Chun Chu Ep.43-2
Empress Chun Chu Ep.43-3
Empress Chun Chu Ep.44-1
Empress Chun Chu Ep.44-2
Empress Chun Chu Ep.44-3
Empress Chun Chu Ep.45-1
Empress Chun Chu Ep.45-2
Empress Chun Chu Ep.45-3
Empress Chun Chu Ep.46-1
Empress Chun Chu Ep.46-2
Empress Chun Chu Ep.46-3
Empress Chun Chu Ep.47-1
Empress Chun Chu Ep.47-2
Empress Chun Chu Ep.47-3
Empress Chun Chu Ep.48-1
Empress Chun Chu Ep.48-2
Empress Chun Chu Ep.48-3
Empress Chun Chu Ep.49-1
Empress Chun Chu Ep.49-2
Empress Chun Chu Ep.49-3
Empress Chun Chu Ep.50-1
Empress Chun Chu Ep.50-2
Empress Chun Chu Ep.50-3
Empress Chun Chu Ep.51-1
Empress Chun Chu Ep.51-2
Empress Chun Chu Ep.51-3
Empress Chun Chu Ep.52-1
Empress Chun Chu Ep.52-2
Empress Chun Chu Ep.52-3
Empress Chun Chu Ep.53-1
Empress Chun Chu Ep.53-2
Empress Chun Chu Ep.53-3
Empress Chun Chu Ep.54-1
Empress Chun Chu Ep.54-2
Empress Chun Chu Ep.54-3
Empress Chun Chu Ep.55-1
Empress Chun Chu Ep.55-2
Empress Chun Chu Ep.55-3
Empress Chun Chu Ep.56-1
Empress Chun Chu Ep.56-2
Empress Chun Chu Ep.56-3
Empress Chun Chu Ep.57-1
Empress Chun Chu Ep.57-2
Empress Chun Chu Ep.57-3
Empress Chun Chu Ep.58-1
Empress Chun Chu Ep.58-2
Empress Chun Chu Ep.58-3
Empress Chun Chu Ep.59-1
Empress Chun Chu Ep.59-2
Empress Chun Chu Ep.59-3
Empress Chun Chu Ep.60-1
Empress Chun Chu Ep.60-2
Empress Chun Chu Ep.60-3
Empress Chun Chu Ep.61-1
Empress Chun Chu Ep.61-2
Empress Chun Chu Ep.61-3
Empress Chun Chu Ep.62-1
Empress Chun Chu Ep.62-2
Empress Chun Chu Ep.62-3
Empress Chun Chu Ep.63-1
Empress Chun Chu Ep.63-2
Empress Chun Chu Ep.63-3
Empress Chun Chu Ep.64-1
Empress Chun Chu Ep.64-2
Empress Chun Chu Ep.64-3
Empress Chun Chu Ep.65-1
Empress Chun Chu Ep.65-2
Empress Chun Chu Ep.65-3
Empress Chun Chu Ep.66-1
Empress Chun Chu Ep.66-2
Empress Chun Chu Ep.66-3
Empress Chun Chu Ep.67-1
Empress Chun Chu Ep.67-2
Empress Chun Chu Ep.67-3
Empress Chun Chu Ep.68-1
Empress Chun Chu Ep.68-2
Empress Chun Chu Ep.68-3
Empress Chun Chu Ep.69-1
Empress Chun Chu Ep.69-2
Empress Chun Chu Ep.69-3
Empress Chun Chu Ep.70-1
Empress Chun Chu Ep.70-2
Empress Chun Chu Ep.70-3
Empress Chun Chu Ep.71-1
Empress Chun Chu Ep.71-2
Empress Chun Chu Ep.71-3
Empress Chun Chu Ep.72-1
Empress Chun Chu Ep.72-2
Empress Chun Chu Ep.72-3
Empress Chun Chu Ep.73-1
Empress Chun Chu Ep.73-2
Empress Chun Chu Ep.73-3
Empress Chun Chu Ep.74-1
Empress Chun Chu Ep.74-2
Empress Chun Chu Ep.74-3
Empress Chun Chu Ep.75-1
Empress Chun Chu Ep.75-2
Empress Chun Chu Ep.75-3
Empress Chun Chu Ep.76-1
Empress Chun Chu Ep.76-2
Empress Chun Chu Ep.76-3
Empress Chun Chu Ep.77-1
Empress Chun Chu Ep.77-2
Empress Chun Chu Ep.77-3
Empress Chun Chu Ep.78-1
Empress Chun Chu Ep.78-2
Empress Chun Chu Ep.78-3

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ