ซีรี่ย์จีน Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.1-43 (จบ)

ซีรี่ย์จีน Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.1-43 (จบ)

หมวดหมู่ : Legend of Miyue ซีรีย์พากย์ไทย

แชร์ให้เพื่อนดู

ดูซีรี่ย์จีน Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย

เรื่องย่อ ยุคสมัยจ้านกั๋ว เจ็ดแคว้นแย่งชิงความเป็นใหญ่ ดวงดาวแห่งความยิ่งใหญ่ปรากฏที่แคว้นฉู่ ตำหนักจู่โฮ่วกงสถานที่ให้กำเนิดทารกเพศชายที่จะมาเป็นใหญ่เหนือแคว้นทั้งหก ฉู่เวยหวังซึ่งมีพระทัยห้าวหาญเมื่อทรงสดับว่าเซี่ยงซื่อคนสนิทที่ติดตามมาด้วยกันกับการอภิเษกของฉี่จีพระสนมคนโปรดตั้งครรภ์แล้ว ทำให้พระองค์ทรงโปรดนางมากขึ้น นึกไม่ถึงตั้งครรภ์ครบสิบเดือด เซี่ยงซื่อกลับให้กำเนิดทารกเพศหญิง ฉู่เวยฮองเฮาทรงหวาดระแวงการถือกำเนิดขององค์หญิงน้อย จึงทรงมีรับสั่งให้นำองค์หญิงน้อยไปทิ้งที่ทะเลสาบ นึกไม่ถึงว่าองค์หญิงน้อยกลับลอยไปตามกระแสน้ำไปจนถึงรูปปั้นเส้าซือมิ่งจนได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้ ฉู่เวยหวังทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์ พระองค์จึงทรงขนานพระนามองค์หญิงว่า“หมี่เยี่ย”

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.1

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.2

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.3

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.4

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.5

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.6

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.7

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.8

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.9

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.10

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.11

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.12

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.13

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.14

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.15

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.16

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.17

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.18

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.19

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.20

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.21

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.22

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.23

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.24

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.25

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.26

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.27

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.28

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.29

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.30

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.31

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.32

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.33

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.34

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.35

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.36

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.37

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.38

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.39

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.40

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.41

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.42

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.43

Legend of Miyue หมี่เยี่ย จอมนางเหนือมังกร พากย์ไทย Ep.44

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ